Výlet do Evropy

 • Hrad Kost

  Hrad Kost

  Hrad Kost na jižním okraji Českého ráje je nejlépe uchovanou gotickou pevností v zemi.

 • Hrad Pernštejn

  Hrad Pernštejn

  Hrad Pernštejn, vzdálený 40 km na severozápad od Brna, je jednou z největších a nejlépe zachovaných pevností v České republice.

 • Hrad Riegersburg

  Hrad Riegersburg

  Hrad stojí na 200m vysoké skále, je to působivá stavba z 13. století, která byla původně postavena jako obrana před Maďary a Turky.

 • Hrad Trakošćan

  Hrad Trakošćan

  Nejimpozantnější chorvatská pevnost, která leží 83 km severozápadně od Záhřebu.

 • Hrad Veliki Tabor

  Hrad Veliki Tabor

  Jeden z nejzachovalejších hradů v zemi, který se tyčí na holém návrší a proto je viditelný z velké dálky.

 • Hradec Králové

  Hradec Králové

  Hradec Králové, město na soutoku Labe a Orlice, bývalo městem českých královen - Elišky Rejčky a Elišky Pomořanské. U Hradce Králové se 3.července 1866 odehrála nejkrvavější bitva 19. století, mezi Pruskem a Rakouskem. Dnes je město považováno za mekku moderní architektury.

 • Innsbruck

  Innsbruck

  Hlavní město Tyrolska, dějiny tohoto města sahají do roku 1180 a rozkládá se v údolí řeky Innu na pozadí impozantních alp.

 • Jánošíkovy dny v Terchové

  Jánošíkovy dny v Terchové

  Tradiční folklórní slavnosti s výrobky uměleckých řemesel